Persian Poetry Iranian Hafez of Shiraz

شعر فارسی حافظ شیرازی غزل 448- اي که در کوي خرابات مقامي داري


گوش کنید

دیوان حافظ لسان الغیب غزل شماره 448


اي که در کوي خرابات مقامي داري          جم وقت خودي ار دست به جامي داري
اي که با زلف و رخ يار گذاري شب و روز          فرصتت باد که خوش صبحي و شامي داري
اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند          گر از آن يار سفرکرده پيامي داري
خال سرسبز تو خوش دانه عيشيست ولي          بر کنار چمنش وه که چه دامي داري
بوي جان از لب خندان قدح مي‌شنوم          بشنو اي خواجه اگر زان که مشامي داري
چون به هنگام وفا هيچ ثباتيت نبود          مي‌کنم شکر که بر جور دوامي داري
نام نيک ار طلبد از تو غريبي چه شود          تويي امروز در اين شهر که نامي داري
بس دعاي سحرت مونس جان خواهد بود          تو که چون حافظ شبخيز غلامي داري


غزل بعدی غزل بعدي 449       فال حافظ       غزل قبلی 447 غزل قبلیghazal448

نگاهی به عکسهاي تاريخي ايران
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان