Persian Poetry Iranian Hafez of Shiraz

شعر فارسی حافظ شیرازی غزل 447- بيا با ما مورز اين کينه داري


گوش کنید

دیوان حافظ لسان الغیب غزل شماره 447


بيا با ما مورز اين کينه داري          که حق صحبت ديرينه داري
نصيحت گوش کن کاين در بسي به          از آن گوهر که در گنجينه داري
وليکن کي نمايي رخ به رندان          تو کز خورشيد و مه آيينه داري
بد رندان مگو اي شيخ و هش دار          که با حکم خدايي کينه داري
نمي‌ترسي ز آه آتشينم          تو داني خرقه پشمينه داري
به فرياد خمار مفلسان رس          خدا را گر مي‌دوشينه داري
نديدم خوشتر از شعر تو حافظ          به قرآني که اندر سينه داري


غزل بعدی غزل بعدي 448       فال حافظ       غزل قبلی 446 غزل قبلیghazal447

نگاهی به عکسهاي تاريخي ايران
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان