Persian Poetry Iranian Hafez of Shiraz

شعر فارسی حافظ شیرازی غزل 194- سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند


گوش کنید

دیوان حافظ لسان الغیب غزل شماره 194


سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند          پري رويان قرار از دل چو بستيزند بستانند
به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند          ز زلف عنبرين جان‌ها چو بگشايند بفشانند
به عمري يک نفس با ما چو بنشينند برخيزند          نهال شوق در خاطر چو برخيزند بنشانند
سرشک گوشه گيران را چو دريابند در يابند          رخ مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانند
ز چشمم لعل رماني چو مي‌خندند مي‌بارند          ز رويم راز پنهاني چو مي‌بينند مي‌خوانند
دواي درد عاشق را کسي کو سهل پندارد          ز فکر آنان که در تدبير درمانند در مانند
چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند          بدين درگاه حافظ را چو مي‌خوانند مي‌رانند
در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرند          که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند


غزل بعدی غزل بعدي 195       فال حافظ       غزل قبلی 193 غزل قبلیghazal194

نگاهی به عکسهاي تاريخي ايران
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان