Persian Poetry Iranian Hafez of Shiraz

شعر فارسی حافظ شیرازی غزل 193- در نظربازي ما بي‌خبران حيرانند


گوش کنید

دیوان حافظ لسان الغیب غزل شماره 193


در نظربازي ما بي‌خبران حيرانند          من چنينم که نمودم دگر ايشان دانند
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولي          عشق داند که در اين دايره سرگردانند
جلوه گاه رخ او ديده من تنها نيست          ماه و خورشيد همين آينه مي‌گردانند
عهد ما با لب شيرين دهنان بست خدا          ما همه بنده و اين قوم خداوندانند
مفلسانيم و هواي مي و مطرب داريم          آه اگر خرقه پشمين به گرو نستانند
وصل خورشيد به شبپره اعمي نرسد          که در آن آينه صاحب نظران حيرانند
لاف عشق و گله از يار زهي لاف دروغ          عشقبازان چنين مستحق هجرانند
مگرم چشم سياه تو بياموزد کار          ور نه مستوري و مستي همه کس نتوانند
گر به نزهتگه ارواح برد بوي تو باد          عقل و جان گوهر هستي به نثار افشانند
زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شد          ديو بگريزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از انديشه ما مغبچگان          بعد از اين خرقه صوفي به گرو نستانند


غزل بعدی غزل بعدي 194       فال حافظ       غزل قبلی 192 غزل قبلیghazal193

نگاهی به عکسهاي تاريخي ايران
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان