Persian Poetry Iranian Hafez of Shiraz

شعر فارسی حافظ شیرازی غزل 011- ساقي به نور باده برافروز جام ما


گوش کنید

دیوان حافظ لسان الغیب غزل شماره 11


ساقي به نور باده برافروز جام ما          مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پياله عکس رخ يار ديده‌ايم          اي بي‌خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق          ثبت است بر جريده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهي قدان          کايد به جلوه سرو صنوبرخرام ما
اي باد اگر به گلشن احباب بگذري          زنهار عرضه ده بر جانان پيام ما
گو نام ما ز ياد به عمدا چه مي‌بري          خود آيد آن که ياد نياري ز نام ما
مستي به چشم شاهد دلبند ما خوش است          زان رو سپرده‌اند به مستي زمام ما
ترسم که صرفه‌اي نبرد روز بازخواست          نان حلال شيخ ز آب حرام ما
حافظ ز ديده دانه اشکي همي‌فشان          باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
درياي اخضر فلک و کشتي هلال          هستند غرق نعمت حاجي قوام ما


غزل بعدی غزل بعدي 12       فال حافظ       غزل قبلی 10 غزل قبلیghazal011

نگاهی به عکسهاي تاريخي ايران
Happy Summer Sale

خانه درباره / تماس    محصولات    خدمات    غزليات حافظ    لینکهای برتر ایران    قرآن کریم    فرهنگ تاريخ
کليه حقوق @ 1394 fouman.com متعلق به ایرانیان